Sprawdź co ciekawego publikujemy w mediach społecznościowych! Obserwuj relacje w wycieczek!

Morawy Południowe 5 dni

Morawy Południowe 5 dni

KrajCzechy
Transportautokar
Wyjazd zWarszawa
Drukuj program

Terminy

Termin: - | 1 dni Cena: 0 PLN

Opis oferty

Morawy to region znajomy, bliski, ale do tej pory nieodkryty. Dzięki geograficznym warunkom Moraw, otwartych od strony północnej i południowej, w odróżnieniu od Czech zamkniętych pierścieniem gór, kraj ten był od zawsze otwarty na wpływy z zewnątrz. Tutaj znajdował się słynny Szlak Bursztynowy od Morza Bałtyckiego do Rzymu. Legioniści Rzymscy pilnowali tu starożytnych granic Limes Romanes i już znacznie wcześniej dawni łowcy mamutów korzystali z wygodnego szlaku zwierzęcych dróg migracyjnych z północy na południe. Oznacza to tylko jedno - kraj ten zawsze przyciągał ludzi bogactwem życia. Warto wziąć pod uwagę…
pokaż więcej
Morawy to region znajomy, bliski, ale do tej pory nieodkryty. Dzięki geograficznym warunkom Moraw, otwartych od strony północnej i południowej, w odróżnieniu od Czech zamkniętych pierścieniem gór, kraj ten był od zawsze otwarty na wpływy z zewnątrz. Tutaj znajdował się słynny Szlak Bursztynowy od Morza Bałtyckiego do Rzymu. Legioniści Rzymscy pilnowali tu starożytnych granic Limes Romanes i już znacznie wcześniej dawni łowcy mamutów korzystali z wygodnego szlaku zwierzęcych dróg migracyjnych z północy na południe. Oznacza to tylko jedno - kraj ten zawsze przyciągał ludzi bogactwem życia. Warto wziąć pod uwagę fakt, że to właśnie tutaj powstało pierwsze pismo słowiańskie i tu pierwszy słowiańscy chrześcijanie stawiali swoje kościoły. Patroni Europy - św. Cyryl i Metody - wprowadzili język słowiański równolegle obok języka łacińskiego do liturgii. Najstarszym pomnikiem na świecie zrobionym ręką człowieka paleolitu była Wenusza z Věstonic na Wzgórzach Pawłowskich, gdzie dzisiaj robi się wspaniałe wino - tu, na zboczach z wieloma pięknymi winnicami, w piwniczkach, gdzie wino dojrzewa i dumny winiarz zaprasza swoich gości do degustacji na tzw."košt". Bierze do ręki rurkę do degustacji, naleje do kieliszka siebie i gości, posmakuje wina i opowiada o jego cechach, aromatach, o tym, co które wino potrzebuje; jego charakterystykę przyrównuje do różnych osobowości ludzi i ich charakterów, dodając niejednokrotnie wesołe anegdoty. Morawy są krajem malowniczym i spokojnym - ziemią, która wiele przeżyła i wiele pamięta. To właśnie z tego bogactwa rodzi się niesamowity klimat autentycznej kultury związanej z uprawą wina. W żadnym innym regionie Republiki Czeskiej nie znajdziemy tak barwnego, żywego folkloru, śpiewów, tańców i radości – niektóre tutejsze zwyczaje ludowe zostały wpisane na listę UNESCO. Tu żyją ludzie, którzy są wdzięczni, bo ich ziemia oddaje im wszystko, co ma najlepszego. Są serdeczni, bo taka też jest ich natura. Uśmiech jest ważniejszy niż wszelkie złoto świata.

Plan wycieczki

DZIEŃ 1: WARSZAWA – OŁOMUNIEC - KROMIERYŻ - HUSTOPECE
Rano wyjazd z Warszawy. Przejazd do Czech.
Przejazd do miasta OŁOMUNIEC, które zaraz po Pradze, szczyci się największą liczbą zabytków.
Kolumna Najświętszej Trójcy - unikatowe barokowe dzieło rzeźbiarskie powstało w latach 1716-1754 z inicjatywy Václava Rendera. Jego wysokość wynosi 32 m, w dolnej części znajduje się kaplica. W 2000 r. kolumna została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Ratusz ołomuniecki z zegarem - jest dominującym elementem Górnego Rynku. Interesującym elementem jest zegar ołomuniecki, na którego aktualny wygląd wpłynął realizm socjalistyczny i który został stworzony zgodnie z projektem K. Svolinskiego. W budynku ratusza znajduje się ekspozycja dotycząca historii miasta, zegara i ratusza.
Pokazy pracy zegara odbywają się codziennie o 12:00.
Kościół św. Maurycego - należy do najcenniejszych budowli późnego gotyku na Morawach. Prawdziwym okazem jest późnogotycka rzeźba grupowa Chrystusa na górze Oliwnej z połowy XV w., umieszczona przy południowej ścianie kościoła. Organy z 1745 r. są dziełem wrocławskiego mistrza Michaela Englera.
Kompleks 6 urokliwych barokowych fontann: Merkurego, Caesara, Herkulesa, Neptuna, Jupitera, Trytonów
Kościół św. Michała - najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1260 r., nowy budynek barokowy został wzniesiony przez G. P. Tencallę w latach 1676-1699. Do zwiedzania dostępne są: krzyżowy korytarz, kaplica św. Aleksa, wirydarz z kącikiem dla dzieci, piwnica z jeziorkiem i pustelnią oraz wieża z muzeum parafialnym.
Kaplica św. Jana Sarkandera - miejscu neobarokowej kaplicy stał areszt miejski, w którym był w 1620 r. przesłuchiwany i torturowany ksiądz Jan Sarkander, kanonizowany w roku 1995 przez Papieża Jana

Pawła II. Do obecnej formy kaplica została przebudowana w latach 1909-1912 przez architekta E. Sochora.
Willa Primavesi - Willa secesyjna o pochodzeniu wiedeńskim wywodzi się z angielskiego budownictwa halowego. W obiekcie znajduje się restauracja.
Przyjazd do miasta KROMIERYŻ.
Jednym z najcenniejszych zabytków jest otoczony malowniczymi ogrodami rozległy renesansowo-barokowy kompleks Pałacowo-Ogrodowy. Stanowił on rezydencję biskupa, obecnie w jego wnętrzach urządzone zostało muzeum z imponującą galerię obrazów (dzieła Tycjana i Lucasa Cranacha Starszego), znajduje się tu niezwykle cenne archiwum muzyczne, zabytkowa biblioteka oraz bogaty zbiór numizmatyczny. W 1998 r. Pałac Biskupi w Kromieryżu wraz z otaczającymi go ogrodami został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie sal reprezentacyjnych. Następnie spacer po mieście: XVII - wieczny budynek Ratusza, neogotycki kościół św. Maurycego, wybudowana w 1680 roku Kolumna Marii Panny, barokowy kościół św. Jana Chrzciciela, brama miejska.
Przyjazd do miejscowości HUSTOPECE. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Nocleg.
Miasteczko Hustopeče znane jest od dawna jako jeden z głównych ośrodków hodowania winorośli na Morawach Południowych. Znajdziemy tutaj też sad migdałowy i producenta słynnych likierów migdałowych oraz uliczkę z typowymi piwniczkami na wina.
Przejazd ok. 600 km

DZIEŃ 2: HUSTOPECE – LEDNICE – VALTICE - HUSTOPECE
Śniadanie. Przejazd do miasteczka LEDNICE – zwiedzanie XIX- wiecznego pałacu przebudowanego na styl neogotycki przez książąt Lichtensteinów. Była do jedna z głównych siedzib tego rodu. Od 1996 r. znajduje się na liście UNESCO jako Lednicko- Valticki zespół zabytków, łącznie z okolicznym krajobrazem. Obecnie odbywa się tu wiele imprez kulturalnych: koncertów, przedstawień teatralnych. Przejazd do miasta winiarskiego miasta VALTICE, gdzie również znajduje się piękny pałac będący dawniej siedzibą księcia Lichtensteinu. Ta barokowa rezydencja położona jest na wzgórzu, skąd roztacza się piękny widok na okolicę. Pałacowa piwnica winiarska jest największa na Morawach Południowych, dla turystów stanowi często większą atrakcję niż wyposażenie zamku, które z kolei robi większe wrażenie z zewnątrz, co oczywiście bywa subiektywne.
Powrót do Hustopeče. Kolacja. Nocleg. Przejazd ok. 70 km

DZIEŃ 3: HUSTOPECE - MIKULOV – PAVLOVSKIE WIERCHY- HUSTOPECE

Śniadanie. Całodniowa wycieczka: Charakterystyczną i z dala widoczną atrakcją krajobrazową subregionu mikulovskiego jest wapienny masyw Pavlovskich Wierchów z ruinami byłych zamków średniowiecznych.
Od dawna ten obszar kraju pasmem górskim wyrastającym z niziny panońskiej, przypominającym grzbiet jakiegoś dawnego zwierza, przyciągał całe gromady ludzi. Jest to miejsce znalezienia Věstonickej Venuši -najstarszego posągu ceramicznego na świecie - najsłynniejszego dzieła kultury łowców mamutów, którzy skorzystali z bogactwa tego kraju już 25 000 lat temu. Kiedy patrzymy na wapienny masyw Pálavy, to trzeba przypomnieć sobie legionistów rzymskich strzegących „limes romanes”, którzy widząc słoneczne zbocze tych gór, daleko od swojego kraju, natychmiast założyli tu pierwsze winnice na północ od rzeki Dunaj. Tutaj więc można znaleźć się u początku historii upraw winorośli na Morawach.

MIKULOV - centrum podregionu winiarskiego, przy samej granicy Czech i Austrii. Zwiedzanie: Barokowy zamek z największą beczką na wino na Morawach z roku 1643 (101 000 litrów), kalwaria prowadząca na niezwykłe, malownicze i zarazem fotogeniczne Wzgórze Święte, a także starówka z mnóstwem żydowskich zabytków.
Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.
Przejazd ok. 50 km

DZIEŃ 4: HUSTOPECE – SATOV – ZNOJMO – HUSTOPECE
Śniadanie. Przejazd do SATOVA – małej miejscowości, gdzie za największą atrakcję uchodzi mała malowana winna piwniczka, gdzie Max Appeltauer, mimo że nie był artystą z zawodu, stworzył na ścianach z piaskowca zestaw scen przedstawiających i Zamek Praski, i Królewnę Śnieżkę z Siedmioma Krasnoludkami, i herb Satowa i in.
Hnanice-Šatov
Najlepsza winnica Moraw i jedna z 10 najlepszych parcel winnych w Europie-winnica Šobes, której właściciel aspiruje na wpisanie jej na listę UNESCO. Jedno z najpiękniejszych miejsc całych Moraw. W Narodowym parku Poddyji, w kanionie Dyje, otwarty meandr rzeki gości wyjątkową winnicę istniejącą tu od czasów rzymskich legionistów. Degustacja wina z tej mitycznej winnicy Šobes.
Przejazd do ZNOJMO, malowniczego miasta Moraw.
Położone na skalistym urwisku nad rzeką Dyje, główne atrakcje miasta stanowią zamek Znojmo, którego korzenie sięgają 1055 roku, gotycki kościół św. Mikołaja, rotunda św. Katarzyny i wieża Starego Ratusza oraz labirynt katakumb pod miastem, który powstał w celach obronnych.
W czasach średniowiecznych Znojmo tworzyło, wraz z Brnem i Ołomuńcem, trzy najważniejsze miasta na Morawach. Dlatego też w historycznym centrum miasta odnaleźć można naprawdę ciekawe zabytki, piękną architekturę i interesującą urbanistykę.

Znojemskie podziemia to jedna z największych atrakcji Znojma. Praktycznie pod każdym domem w Znojmie znajdują się piwnice. Wykopane w skale, pierwotnie służyły do przechowywania, głównie żywności. Miasto leżało na przecięciu szlaków handlowych, potrzeby przechowywania były duże i mieszkańcy rozbudowywali piwnice i w ten sposób dobudowali kolejne piętro piwnic. To kolejne piętro mogło tez służyć celom obronnym lub ukrywania się. W kolejnym etapie piwnice były między sobą łączone i w ten sposób powstał prawdziwy podziemny labirynt.
Obecnie ten labirynt można zwiedzać. Trasa klasyczna z przewodnikiem trwa około godziny i ukazuje różne aspekty dawnego życia w Znojmo. Powrót do hotelu. Nocleg.
Przejazd ok. 145 km

DZIEŃ 5: HUSTOPECE - BRNO – AUSTERLITZ – WARSZAWA
Śniadanie. Wizyta w stolicy Moraw w mieście BRNO, gdzie się historia łączy z nowoczesnością. Starówka pełna zabytkowych budowli, sklepów, restauracji i barów nigdy nie jest pusta. Wypełniają ją kochający to miasto mieszkańcy i wielka liczba studentów, którzy wspólnie tworzą przyjazny klimat miasta, pełnego ludzi zawsze chętnych do rozmowy.
Główny punkt stanowi katedra. Następnie Wzniesienia Petrov i potężna twierdza Śpilberk - kiedyś znana jako więzienie narodów. Rozciąga się z niej zapierający dech w piersiach widok na wielką część Moraw południowych. Obiad w lokalnej restauracji. Przyjazd do pobliskiego Słavkowa, dawniej AUSTERLITZ, na pola wielkiej zwycięskiej bitwy dla Napoleona.
Wyjazd do Polski. Przyjazd do Raszyna w godzinach wieczornych.
Przejazd ok. 565 km

W cenie

Cena zawiera

• transport: klimatyzowany autokar
• zakwaterowanie: hotel 4* Hustopece, pokoje 2-osobowe z łazienkami
• wyżywienie:
4 x śniadanie,
4 x kolacja
1 x degustacja (Znojmo)
• opiekę pilota, przewodnika na miejscu
• zwiedzanie zgodnie z programem
• ubezpieczenia NNW i KL (TU Europa)
• zestaw słuchawkowy tour guide
• opłaty klimatyczne
• VAT

Cena nie zawiera

  • Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 1485 ok. CZK
  • ustawowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN. Więcej szczegółów na bezkresy.pl w zakładce „informacje dla klientów
  • ustawowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości 10 PLN. Więcej szczegółów na bezkresy.pl w zakładce „informacje dla klientów
  • napiwków

Uwagi

Przy przekroczeniu granicy Podróżni muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty, w zależności od wymagań w danym kraju

Dla osób podróżujących z nieletnimi osobami, którzy nie są ich opiekunami prawnymi, wymagane jest odpowiednie upoważnienie

Minimalna liczba uczestników: 35 osób

W przypadku nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy wycieczka może zostać anulowana. Informacja o anulacji imprezy zostanie przekazana najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem

Godzina i miejsce wyjazdu mogą ulec zmianie po wcześniejszym poinformowaniu Podróżnych

Diety specjalistyczne (np. dieta bezglutenowa, dieta wegetariańska, wegańska i inne) realizujemy w przypadku ich dostępności po wcześniejszym zgłoszeniu

Wycieczka nie jest przystosowana dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1-os. dokwaterowywane są do pokoju 2-os., jednakże biuro nie może tego zagwarantować. W przypadku braku drugiej osoby tej samej płci na dokwaterowanie obowiązuje dopłata do pokoju 1-os.

Dla dziecka przy zakwaterowaniu na dostawce – zniżka do potwierdzenia

Dla osób dorosłych nie ma możliwości zakwaterowania w pokoju 3-osobowym z oddzielnymi łóżkami

Ustawowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w przypadku tej imprezy wynosi 10,00 PLN.

Więcej szczegółów na www.bezkresy.pl w zakładce „informacje dla klientów”

Ustawowa składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy w przypadku tej imprezy wynosi 10,00 PLN.

Więcej szczegółów na www.bezkresy.pl w zakładce „informacje dla klientów”

 

©️ Obrazy użyte na podstawie licencji od Shutterstock.com lub pixabay.com, lub własne BT "Bezkresy" s.c.

Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie

Zapytaj o cenę

Wysyłając formularz potwierdzasz, że akceptujesz politykę prywatności i nie wnosisz zastrzeżeń.

Wyślij zapytanie
Skontaktuj się z nami. Mamy wycieczkę specjalnie dla Ciebie.

Wysyłając formularz potwierdzasz, że akceptujesz politykę prywatności i nie wnosisz zastrzeżeń.