Sprawdź co ciekawego publikujemy w mediach społecznościowych! Obserwuj relacje w wycieczek!

Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie – Muzeum Narodowe

Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie – Muzeum Narodowe

Plac Katedralny 4,

Na początku drugiego tysiąclecia Sejm Litwy podjął uchwałę o odbudowie pałacu książęcego zdewastowanego przez wojska rosyjskie w XVII w., a następnie z inicjatywy rządu rosyjskiego zburzonego ostatecznie w latach 1799-1801.

Zamek był wielokrotnie przebudowywany, jednak istniejące tutaj od przełomu XIII i XIV wieku murowane budowle były świadkami wielkiej wagi wydarzeń historycznych.

W kalendarium zamkowych wydarzeń pod kolejnymi datami przeczytamy m.in.:

1495 ceremonia zaślubin Aleksandra Jagiellończyka z Heleną, córką wielkiego księcia moskiewskiego

1517 poseł Cesarstwa Rzymskiego zaaranżował małżeństwo Zygmunta Starego z Boną Sforzą, córką księcia Mediolanu

1529 ceremonia wyniesienia nieletniego Zygmunta Augusta na tron wielkoksiążęcy

1562 uroczysty ślub Katarzyny Jagiellonki i późniejszego króla szwedzkiego Jana III Wazy

ok. 1585 Stefan Batory przyjął w pałacu wileńskim nuncjusza Ippolito Aldobrandini, późniejszego papieża Klemensa VIII

1639 książę kurlandzki Jakub Kettler złożył hołd lenny Władysławowi Wazie

W oddanych w 2009 roku do użytku odbudowanych pałacowych wnętrzach mieści się Muzeum Narodowe.

Obecnie muzeum udostępnia dwie trasy zwiedzania. I trasa, poświęcona jest historii pałacu i jego architekturze. II trasa prowadzi zwiedzających do komnat reprezentacyjnych z odtworzonymi późnogotyckimi, renesansowymi i wczesnobarokowymi wnętrzami, jak również do specjalnej sali skarbca.

Odbudowa pałacu ciągle trwa. Po jej zakończeniu planowane jest oddanie jeszcze dwóch tras. III trasa opowiadająca o kulturze muzycznej i życiu codziennym w pałacu oraz IV trasa przewidziana jako centrum krajowych i międzynarodowych wystaw czasowych, prezentujących dziedzictwo lituanistyczne z okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz dziedzictwo wspólne dla całej Europy.

We tutejszych wnętrzach zostanie też urządzona restauracja-kawiarnia dań i napojów historycznych oraz piwnica z winami, a także sala wielofunkcyjna, w której będą organizowane imprezy kulturalne i edukacyjne.

Jest to kolejny z powodów dla których warto pojechać na wycieczkę do Wilna.

(za http://www.valdovurumai.lt)

Wyślij zapytanie
Skontaktuj się z nami. Mamy wycieczkę specjalnie dla Ciebie.

Wysyłając formularz potwierdzasz, że akceptujesz politykę prywatności i nie wnosisz zastrzeżeń.